Presse
 
 

Den, som flaskehalsen peger på - er Claus Hjort!

Beskæftigelsesminister Claus Hjort er glad, for østarbejderne har hjulpet med at undgå flaskehalsproblemer i flere brancher.

- Det lyder fint. Hvad der lyder endnu bedre er, at ministeren slår fast, at vores kolleger fra østlandene skal sikres danske vilkår, når de er her, siger Anders Olesen, formand for Byggefagenes Samvirke i København i en kommentar til ministerens vurderinger på baggrund af en stor analyse om østarbejderne.

- Problemet er bare, at det ikke er tilfældet i dag. Vi slås dagligt med mestre og luskede firmaer, som underbetaler deres ’polske’ ansatte. Det er ikke rimeligt – men jeg forstå, at ministeren deler den opfattelse, at det er urimeligt.

- Derfor er det også på tide, at regeringen melder klart og umisforståeligt ud med besked til myndighederne om at gå efter de bagmænd, som grisk og hensynsløst bruger vores udenlandske kolleger efter forgodtbefindende for at score kassen.

- Vi oplever, at der i dag er så mange huller i lovgivningen, at det ikke er klart for politiet, hvad de kan gribe ind overfor af de urimelige og farlige arbejdsforhold, som østarbejderne bliver budt. Talrige gange har vores folk anmeldt arbejdsforhold, som skriger på indgriben. Tagarbejde uden stilladser, arbejdsdage på 10-12-15 timer syv dage om ugen, for bare at nævne nogle eksempler.

- Men politiet har ikke grebet ind og ikke kunnet gøre det. Men det kan ministeren gøre noget ved – så flaskehalsen peger på dig, Claus Hjort! Vi venter på dit udspil!

Den 1. december 2005